Gedragscode

Alle bezoekers, sprekers, sponsors en vrijwilligers op onze conferentie zijn verplicht om akkoord te gaan met de volgende gedragscode. Organisatoren zullen deze gedragscode afdwingen gedurende het evenement. We verwachten medewerking van alle deelnemers zodat iedereen verzekerd is van een veilige omgeving.

Onze conferentie streeft er naar om iedereen een intimidatie-vrije conferentie-ervaring te bieden. We tolereren geen intimidatie van conferentiedeelnemers in welke vorm dan ook.

Intimidatie omvat beledigende verbale opmerkingen gerelateerd aan geslacht, gender identiteit en uiting, leeftijd, seksuele geaardheid, handicaps, fysiek voorkomen, lichaamsgrootte, ras, etniciteit, religie, technologische keuzes, seksueel getinte afbeeldingen in de publieke ruimte, opzettelijke intimidatie, stalking, volgen, intimiderende fotografie of opnames, constante onderbreking van sessies of andere evenementen, ongepast fysiek contact, onwenselijke seksuele aandacht.

Seksueel getint taalgebruik en beeldtaal is niet geschikt voor welke conferentielocatie dan ook, inclusief sessies, workshops, feestjes, Twitter en andere online media. Deelnemers aan de conferentie die deze regels overtreden kunnen worden bestraft of weggestuurd worden van de conferentie zonder terugbetaling naar goeddunken van de organisatoren van de conferentie.

Deelnemers die worden gevraagd te stoppen met intimiderend gedrag, worden geacht zich daar onmiddellijk naar te schikken.

Als een deelnemer overgaat tot intimiderend gedrag, kan de organisatie elke actie ondernemen die zij toepasselijk acht, inclusief het waarschuwen van de overtreder of het verwijderen van de persoon van de conferentie zonder terugbetaling.

Als je wordt lastig gevallen, merkt dat iemand anders wordt lastig gevallen, of maak je je ergens anders zorgen over, contact dan onmiddellijk een medewerker van de conferentie. Medewerkers kunnen worden herkend aan speciale kleding en/of badges.

Conferentie medewerkers zullen deelnemers graag helpen bij het contacteren van de dienstdoende beveiliging of de lokale autoriteiten, het bieden van een vrijgeleide, of anderszins assisteren van diegenen die intimidatie ervaren zodat ze zich veilig voelen gedurende de conferentie.

We vragen jou om deze regels na te leven gedurende de hele conferentie, van sessies tot workshops en social events. We zouden het toejuichen, als je deze regels zou naleven, maar helaas gaan onze privileges als organisatie niet zo ver….

Door de lat hoger te leggen voor inclusiviteit voor onszelf als organisatie, leggen we de lat ook hoger voor onze aanwezigen. We doen dit niet omdat we nog energie over hebben en iets onconventioneels willen doen, we doen dit in de hoop dat we mensen inspireren om hun eigen lat hoger te leggen.