Wouter Immerzeel

Developer@Finalist

Talk

  • Digitale Werkomgeving voor onderwijs by Finalist

    Digitale Werkomgeving voor onderwijs: Drupal en Microsoft hand in hand!
     

    De digitale werkomgeving (DWO) of digital workspace is hot. Als opvolger van het sociale intranet, de samenwerkingsomgeving én het persoonlijke dashboard zijn de verwachtingen rondom de digitale werkomgeving hoog.
    Deze sessie gaat hier op in aan de hand van trends en marktontwikkelingen. We behandelen de rol van Microsoft en Office365. We nemen de architectuur door en de belangrijke rol die Drupal hierin speelt. We besteden speciale aandacht aan het belang hiervan in hoger onderwijs, waar het concept in de vorm van Digitale Leer en Werkomgeving (DLWO) door Surf al enige jaren wordt gepredikt. Het basisconcept dat hieraan ten grondslag ligt is dat het doel van een D(L)WO het beschikbaar stellen van applicaties en tools is als ecosysteem voor haar gebruikers. De D(L)WO levert organisatiecontext hier over heen en stimuleert samenwerking. Dit betekent per definitie dat een D(L)WO per organisatie verschilt. Dat is dus geen one-size-fits-all model. Hoe kun je het dan toch als standaard saas-oplossing beschikbaar maken?